teaserimg

De Clip behandeling

Na de ingreep

Na de Clip behandeling blijft u ongeveer 24 uur op de afdeling intensieve zorg in observatie. Daarna verblijft u nog twee tot vier dagen op een gewone afdeling. De nazorg kan echter per ziekenhuis verschillen. De behandelende artsen zullen de duur van het verblijf altijd afstemmen op uw individuele behoeften en op uw gezondheidstoestand.

De meeste patiënten merken al direct na de ingreep een vermindering van de klachten: vermindering van de kortademigheid en verbeterde fysieke capaciteit. Desondanks moet u na de Clip behandeling medicijnen blijven gebruiken, met name om het bloed te verdunnen en voor de behandeling van hartinsufficiëntie, mocht daar sprake van zijn. Het is van groot belang dat u in de periode na de ingreep de aanwijzingen van de arts wat betreft uw medicijnen nauwkeurig opvolgt om gezondheidsrisico's te vermijden.
Als u uit het ziekenhuis komt, moet u inspannende activiteiten (zoals tillen en dragen) ten minste 30 dagen achterwege laten. De meeste patiënten met een Clip hebben thuis geen speciale hulp meer nodig, afgezien van de zorg in verband met eventuele andere aandoeningen.