teaserimg

Medicijnen

Medicijnen

Uw arts kan medicijnen voorschrijven die helpen de klachten van een lekkende mitralishartklep te behandelen. Deze medicijnen behandelen de symptomen, maar de oorzaak zelf wordt er niet door weggenomen. U kunt de volgende medicijnen krijgen:

Diuretica

Diuretica (plaspillen) zijn vochtafdrijvende medicijnen die uw lichaam helpen overtollig vocht uit te scheiden. Het middel stimuleert uw nieren om meer urine te produceren. Daardoor hoeft het hart minder vloeistof door het lichaam te pompen en worden vochtophopingen (oedemen), bijv. in de longen of benen, minder.

Bloeddrukregulerende middelen

Bloeddrukregulerende medicijnen (bijv. ACE-remmers of AT1-blokkers) worden toegepast om uw hart in staat te stellen met minder weerstand te pompen. Uw hart wordt daardoor ontlast en er stroomt minder bloed terug.

Bloedverdunnende middelen

Bloedverdunners (anticoagulantia of stollingsremmers) moeten het risico van het ontstaan van bloedstolsels verlagen. Daardoor beschermen ze tegen beroertes. Deze treden vaak op als gevolg van hartritmestoornissen die bij mitralisinsufficiëntie kunnen ontstaan.